* 31. 3. 1947     † 24. 12. 2012

Životopis

Pan Veselý Rudolf se narodil dne 31.3.1947 v Novém Městě na Moravě. Jeho otec pocházel z Blatin a maminka z Vlachovic, kde taky do svých dvou let s rodiči bydlel. Potom se s rodiči odstěhoval do Brna, kam šli za prací. Po ukončení základní školy nastoupil do učení ke Stavebnímu podniku města Brna, kde se vyučil instalatérem vodo-plyno. Po složení učňovských zkoušek se dále vzdělával na střední škole pro pracující, kterou ukončil maturitou. Měl a má dosud spoustu kamarádů a přátel. Po maturitě byl povolán do základní vojenské služby, kterou vykonával na Šumavě. Po ukončení základní vojenské služby se oženil se svojí dlouholetou láskou slečnou Annou Navrátilovou. Po 6letech se jim narodila dcera Hana a za další dva roky dcera Kateřina. Svoji rodinu, manželku a děti velice miloval, byla pro něj vším. Na dcery byl velmi pyšný a snažil se je mnohému naučit. Rád se vracel na Vysočinu, kde si s manželkou v rodné obci Vlachovice koupili starou chalupu a jejím opravám věnovali všechen svůj volný čas. Většinu prací si prováděli sami, naučil se několik řemesel. V počátku mu také velmi pomáhal bratr a celá rodina. Později už mu také pomáhaly dcery a jejich partneři. Své čtyři vnuky miloval a snažil se jim v rámci svého zdravotního stavu věnovat. Měl velké plány, které se mu však všechny již vzhledem k závažné nemoci nepodařilo uskutečnit. Rád pracoval se dřevem. Měl rád les a rád houbařil. V posledních letech už jen občas si zašel popovídat za kamarády a přáteli k hospůdce Vlachůvka.

Po ukončení základní vojenské služby nastoupil pan Veselý do Zetoru Brno jako údržbář ve slévárně. Dál si rozšiřoval vzdělání a to na Střední průmyslové škole strojní v Brně, kterou ukončil maturitou. Po doplnění vzdělání pracoval v Zetoru na různých provozech, mimo jiné na řízení výroby, v kooperaci a v poslední řadě v expedici traktorů. Byl Zetorák tělem i duší a podniku zůstal věrný i v době jeho krize. Značku Zetor také propagoval několik roků v Iraku, kde pracoval jako technik a později jako vedoucí československých pracovníků v montovně traktorů v Iskanderii. Byl přímé povahy,vážil si lidí chytrých a pracovitých. Neměl rád lidi vychytralé a lenochy. V Zetoru pracoval 40 roků až do svého odchodu do důchodu v květnu 2009.

Právě v tomto období lékaři objevili jeho závažné plicní onemocnění. Rychle se unavil a nemohl dýchat. Proto byl nucen neustále používat kyslíkový přístroj a později tekutý kyslík.

Měl unavené srdce a jakákoliv fyzická námaha jej vyčerpávala. Z těchto důvodů, i když si byl vědom pooperačních rizik, přistoupil v únoru 2011 na návrh lékařů z transplantačního centra plic v Praze – Motole, zařadit jej do transplantačního programu. V lednu 2012 se našel vhodný dárce a mohla mu být špičkovými odborníky transplantovaná levá plíce. Transplantace se podařila plíce fungovala bezvadně. První měsíce se cítil velmi dobře, během roku se však objevily vlivem velkých dávek agresivních léků určité komplikace, které musely být nakonec řešeny operativně. I když se zpočátku zdálo, že i toto ustojí, organismus byl natolik oslaben, že přes veškeré úsilí lékařů a vzorné péči zdravotnického personálu, selhaly životně důležité orgány a pan Veselý dne 24.12.2012 zemřel. /